Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”

O nas

Fundacja Nasz Dom rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku. Władze Miasta Krakowa mając na uwadze dobro osób wykluczonych, bezdomnych przekazały nam budynek położony w Krakowie przy ul. Nad Fosą 32. Jest położony nieopodal Uzdrowiska „Swoszowice”, w sąsiedztwie fortów „Rajsko”, na wzgórzu, otoczony łąkami.

Nasza Fundacja stanęła przed ogromnym wyzwaniem, przekazana nieruchomość wymagała i nadal wymaga kapitalnego remontu. Tak to wyglądało…

Nasz wiara i determinacja sprawiła, że we własnym zakresie prace porządkowe oraz część prac remontowych tak aby mogły w naszym domu zamieszkać osoby potrzebujące pomocy. Nasze działania były wsparte przez darczyńców – którym to los potrzebujących nie jest obojętny.

Dom znajduje się w Krakowie-Swoszowicach – nieopodal Uzdrowiska „Swoszowice” oraz w sąsiedztwie fortów „Rajsko”. Położony jest na wzgórzu, otoczony łąkami.

Przed nami najważniejsze prace budowlane:

  • osuszenie, wzmocnienie oraz izolacja fundamentów,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • remont kuchni, przystosowanie do wymogów zbiorowego żywienia,
  • adaptacja istniejących pomieszczeń na sale spotkań, pomieszczenia warsztatowe, kaplicę oraz jadalnię.

Wykorzystując piękne położenie naszego domu, już dziś zapraszamy do współpracy wolontariuszy, organizacje wspomagające osoby wykluczone społecznie, dzieci z ubogich rodzin, osoby starsze, samotne. Mamy nadzieję stworzyć miejsce spotkań dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc najuboższym.

Nasz Dom jest otwarty dla wszystkich potrzebujących, dając wsparcie duchowe – schronienie i wyżywienie oraz wsparcie prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

Misja

Program naszej Fundacji to:

  • Aktywizacja zawodowa poprzez wspieranie samodzielności i aktywizowanie kwalifikacji zawodowych.
  • Organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
  • Pomoc w przezwyciężaniu indywidualnych barier w integracji społecznej poprzez tworzenie i rozwój centrów aktywizacji i animacji lokalnej.

Po za pytaniem „Czego potrzebujesz?” zadajemy drugie, równie ważne pytanie „Co potrafisz? Co umiesz?”

Zapewniamy pobyt dla 20 osób bezdomnych – wykluczonych przez cały rok.

Przygotowujemy trzy posiłki dziennie w tym, śniadanie, obiad złożony z dwóch dań i kolację. Dla naszych mieszkańców. Niesiemy pomoc chorym i potrzebującym mieszkańcom Krakowa i okolic a także osobom które niedawno przybyły do Krakowa.

Do „Naszego Domu” zwracają się często osoby starsze, które nie posiadają żadnych środków do życia. Często osoby zwracające się do nas o pomoc nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości. Służymy pomocą w wypełnianiu odpowiedniej dokumentacji; zasiłek socjalny, świadczenia lekarskie, miejsca zamieszkania w DPS.

Władze Miasta Krakowa mając na uwadze dobro osób bezdomnych i wykluczonych przekazała fundacji, dom w Krakowie przy ul. Nad Fosą 32.

Nasza fundacja stanęła i stoi przed ogromnym wyzwaniem. Nieruchomość wymagała kapitalnego remontu i wciąż wymaga. Budynek od ośmiu lat nie był użytkowany brakowało wody, kanalizacji, instalacja elektryczna była w bardzo złym ogólnie dom nie nadawał się do zamieszkania.

Osoby mieszkające w fundacji „Nasz Dom” własnymi siłami wykonują prace remontowe i porządkują przynależną działkę.

W dniu 08 września 2015 r. ks. proboszcz naszej parafii – Michał Maciejczyk wraz z O. Henrykiem Cisowskim – dyrektorem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie, w ogrodach „Naszego Domu” odprawili Mszę św. W intencji darczyńców, ludzi dobrej woli i podopiecznych oraz dokonali uroczystego poświęcenia domu.

Współpracujemy z organizacjami, których cele są zbieżne z naszymi działaniami. Z misją systematycznie przychodzą do nas Bracia Dominikanie. Pomoc żywnościową oraz duchową od kilku lat niosą Bracia Albertyni, Siostry Albertynki, Przytulisko im. św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, z Bankiem Żywności jak również wiele innych osób, których los ludzi bezdomnych i wykluczonych nie jest obojętny.

Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. gościliśmy w „Naszym Domu” młodzież z Włoch 33 osoby oraz 20 młodych osób z najuboższych polskich rodzin, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zapewniliśmy też nocleg dla czterech księży. Nasi podopieczni pełnili rolę gospodarzy. To był dla nasz czas bardzo wyjątkowy którego nigdy nie zapomnimy. Podczas Światowych Dni Młodzieży został postawiony i poświęcony krzyż upamiętniający ŚDM 2016 r. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ŚDM.