Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”

Współpraca

Zapraszamy do współpracy seniorów, wolontariuszy, organizacje wspomagające i osoby samotne. Tworzymy miejsce spotkań dla wszystkich zaangażowanych w pomoc najuboższym.

Okazujemy wdzięczność tym Państwu, którzy już nam pomagają.

Braniem napełnisz ręce, dawaniem – serce

M. Seemann

Dzieło, które zostało podjęte – tylko z Państwa pomocą może być kontynuowana, aby nasi podopieczni, jak również inni, którzy zwrócą się do nas o pomoc, mogli zaznać domowego ciepła. Zapewniamy również reklamę naszych sponsorów na naszej stronie internetowej, w publikacji na temat działalności naszej Fundacji oraz we wszystkich wydarzeniach społecznych w których będzie brała udział Fundacja „Nasz Dom”.

Za okazaną dobroć proszę o telefon na numer 511-971-797, abym mogła spotkać się z Państwem i złożyć podziękowania.

Telefon: 511-971-797
E-mail: mietomaszewska@gmail.com

Konto Fundacji: 48 1090 1665 0000 0001 2407 0498
Konto O.P.P 1%: 38 1090 1665 0000 0001 3577 7317